Tianjin Shanyou Med. Co. Ltd.

612-C. Wanhoo Bldg., Hong Qi Nan Rd. Nankai District
300070 Tianjin
China (Rep.)

Phone: +86 22 230711-36
Fax: +86 22 230711-37
http://www.shanyoumed.com
shanyoumedical@yahoo.com.cn